Oppstartsmøte for Næringsforeningen

Oppstartsmøte for Næringsforeningen

17. september 2019
45 personer møtte til oppstartsmøte for Næringsforeningen i Levanger som ble avholdt i kommunestyresalen i Levanger Rådhus 16.09.19. Møtet ble innledet med bakgrunn og presentasjon av styret, mål og visjon ved styreleder Bjørn Asle Hynne, et engasjert innlegg fra Kaare Hagerup, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Næringssjef Håkon Okkenhaug fra Levanger Kommune om plan og forventninger til utviklingen fremover.
Vi oppfordrer alle til å melde seg inn via hjemmesiden.
Sendt epost til: post@nflevanger.no for innspill eller synspunkter og bistå gjerne med å verve flere til å melde seg inn!
 
Neste frokostmøte er planlagt til 22.10.19, invitasjon sendes til medlemmer!