Staten dekker full lønn i permittering fra dag tre til dag 20.

Staten dekker full lønn i permittering fra dag tre til dag 20.

16. mars 2020
Fra dagens pressekonferanse kl 09:15, 16.mars 2020.
Politikerne på stortinget er enige om en solid tiltakspakke for næringsliv og arbeidstakere. Enigheten går ut på at:
  • Regjeringen skal sikre full lønn inntil 6G i minimum 20 dager fra permittering. Staten tar regningen fra dag tre til dag 20. Endringen trer i kraft umiddelbart, og utbetaling skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Etter dag 20 i permitteringstiden, skal regjeringen innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G. Endringene skjer umiddelbart.
  • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
  • Staten tar en større del av utbetaling for sykepenger: Arbeidsgiverperioden for betaling reduseres til tre dager.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få sykepenger fra dag tre.
  • Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet.
  • Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.
  • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Les oppsummering av pressekonferansen her
Foto: Aleksander Nordahl